Cíle kvality

DLOUHODOBÝ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU SPOLEČNOSTI PLYNOVODY PRAHA spol. s r.o. – POLITIKA EMS

 1. Ochranu životního prostředí považujeme za svoji povinnost a nedílnou součást naší každodenní práce.
 2. Dodržování legislativních a jiných požadavků ve všech oblastech naší práce je základní povinností každého z nás.
 3. Součástí našeho vzdělávacího procesu je oblast ochrany životního prostředí.
 4. Tříděním odpadů a jejich adekvátní likvidací šetříme životní prostředí i vlastní náklady.
 5. Zakázka, která by mohla přímo směřovat k poškození životního prostředí nebo jeho ohrožení, nesmí být přijata.
 6. Obnovou technického zázemí a jeho pravidelnou údržbou snižujeme rizika spojená s ohrožením životního prostředí.
 7. Trvalé zlepšování je naším nástrojem v konkurenčním boji i součást našeho firemního image.
Platí od 1.9.2020
Schválil: Ing. Ivan Vavřina

DLOUHODOBÝ PLÁN KVALITY SPOLEČNOSTI PLYNOVODY PRAHA spol. s r.o.

 1. Cesta k obchodnímu úspěchu firmy vede přes nejvyšší dosažitelnou kvalitu výrobku.
 2. Každý pracovník musí být přesvědčen, že kvalita je pro naši firmu prvořadá.
 3. Výkon práce je nutno chápat jako trvalý výcvik k dokonalosti.
 4. Zlepšování kvality je trvalý nikdy nekončící proces.
 5. Zvyšování produktivity zvyšováním pracovní intenzity vede k nekvality, zvyšování kvality v trvalém procesu vede ke zvyšování produktivity.
 6. Nespokojený zaměstnanec nemůže odevzdat kvalitní práci.
 7. Pochvala je mnohonásobně účinnější než trest.
 8. Chceme si systematicky zvyšovat prestiž u zákazníků, konkurenceschopnost a výkonnost, tyto vlastnosti se dají ztratit téměř okamžitě.
 9. Zakázka, která by mohla poškodit prestiž firmy, nesmí být přijata.
 10. Využíváme nejnovější technické a vědecké poznatky.
Platí od 1.9.2020
Schválil: Ing. Ivan Vavřina

DLOUHODOBÝ PLÁN MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI PRÁCE SPOLEČNOSTI PLYNOVODY PRAHA spol. s r.o.

POLITIKA OHSAS

 1. Vytvářením adekvátních pracovních podmínek na základě analýzy pracovních rizik vytváříme prostředí pro bezpečný výkon pracovních povinností našich zaměstnanců.
 2. Dodržování legislativních a jiných požadavků je nedílnou součástí naší práce a základní povinností každého z nás.
 3. Pravidelným proškolováním základních pravidel BOZP a PO a doplňováním odborné způsobilosti jednotlivých profesí garantujeme bezproblémové zajištění zakázek i dodržení podmínek bezpečnosti práce.
 4. Trvalé zlepšování pracovního prostředí, pracovních podmínek i vlastního vztahu k požadavkům na bezpečnost práce je základem naší konkurenceschopnosti i předpokladem zachování zdraví našich pracovníků.
 5. Zakázka, která by mohla přímo směřovat k poškození zdraví nebo ohrožení života našich pracovníků nebo jiných osob nesmí být přijata.
 6. Komunikace s pracovníky a zajištění spoluúčasti je předpokladem k dobrému porozumění si a společnému hledání optimálních řešení pro zajištění MBP i jeho trvalého zlepšování.
Platí od 1.9.2020
Schválil: Ing. Ivan Vavřina