Soukromí - ochrana osobních údajů

Společnost Plynovody Praha spol. s r.o. (dále jen firma) nakládá s osobními údaji v souladu s platným nařízením EP a Rady EU 2016/679 - GDPR týkající se zpracování, uchovávání a evidencí osobních údajů. Poskytnuté osobní údaje jsou zpřístupněny pouze definovaným zaměstnancům firmy.

Zpracování osobních údajů

Firma shromažďuje a pracuje s osobními a identifikačními údaji svých zákazníků, tj. s údaji jako titul, jméno, příjmení, adresa, obchodní název firmy, sídlo firmy, identifikační číslo, bankovním spojení, e-mail, telefonní číslo. Firma nakládá s Vašimi osobními údaji z důvodu zajištění všech součástí a podmínek Vámi objednaných služeb a produktů. Snažíme se, aby rozsah Vámi poskytovaných osobních údajů byl co nejmenší.

Firma neprovádí žádné činnosti automatizovaného či rozsáhlého zpracování osobních dat, všechny Vámi poskytnuté údaje jsou využity výhradně pro potřeby realizace zakázky. Osobní údaje svých zákazníků ukládáme v elektronické podobě po dobu 1 roku po ukončení poslední zakázky z důvodu Vašich případných opakovaných objednávek. Pokud si nepřejete, abychom Vaše data takto ukládali, informujte nás na níže uvedených kontaktech.

Přístup k osobním údajům

Změní-li se některý údaj, který jste nám poskytli, prosím, sdělte nám to co nejdříve, abychom vždy zpracovávali jen aktuální údaje. V případě, že údaj zpracovávaný firmou neodpovídá skutečnosti, máte právo na jeho opravu.

Souhlas a účel zpracování údajů

Návštěvou webových stránek firmy a/nebo vyplněním jakéhokoliv údaje ve formuláři dostupném na webové stránce firmy dáváte souhlas se zpracováním poskytnutých údajů nebo údajů vyplývajících z návštěvy této webové stránky. Tyto údaje firma zpracovává zejména pro optimalizaci poskytovaných služeb, díky čemuž může osoba, která tyto údaje poskytla, následně obdržet nabídku přizpůsobenou svým dřívějším požadavkům, popř. při další návštěvě webových stránek firmy Vám pomohou soubory přizpůsobit nabídku Vašim zájmům a preferencím.

Způsoby ochrany poskytnutých údajů

Firma odpovídá za ochranu zpracovávaných údajů, a proto za tímto účelem používá všechny adekvátní fyzické, elektronické a řídící bezpečnostní opatření, jejichž cílem je ochrana poskytnutých informací, před náhodným, nezákonným a neoprávněným přístupem, zničením, ztrátou, pozměněním, zveřejněním nebo použitím.

Kontakt

V případě dotazů, připomínek nebo specifických požadavků v oblasti ochrany osobních dat, nás neváhejte kontaktovat:

Plynovody Praha, spol. s.r.o.
Ke Zvoli 339, 252 41 Dolní Břežany
IČ : 45316406

tel: +420 241 097 32 , e-mal: info@plynovodypraha.cz