Profil společnosti

Nabízené služby

Společnost byla založena v roce 1992 a hlavní činností byla výstavba a rekonstrukce plynárenských zařízení. V současné době společnost nabízí ucelené dodávky inženýrských sítí a souvisejících stavebních objektů včetně výstavby komunikací. Dále poskytujeme provozovatelům plynárenských zařízení havarijní službu, kdy v nepřetržitém provozu zahajujeme havarijní zásah v místě poruchy do jedné hodiny od zadání.
Firma zaměstnává cca 25 kmenových zaměstnanců a je schopna se posílit až dvojnásobkem kvalifikovaných pracovníků v daném oboru dle rozsahu souběžně realizovaných zakázek.Zabýváme se zejména specializovanými svářečskými pracemi, pokládkou potrubí a dalšími činnostmi, souvisejícími s výstavbou inženýrských sítí.
Samozřejmostí je, že vlastníme veškeré stavební stroje a zařízení pro provádění zemních prací otevřeným výkopem, či bezvýkopovou metodou. V tomto spojení jsme schopni pro Vás postavit plynovodní, vodovodní nebo kanalizační síť za velmi přijatelnou cenu.

Záruka kvality

Hlavním cílem, jak společníků firmy, tak i všech zaměstnanců, je kvalitně provedené dílo, zhotovené a předané v dohodnutém termínu a za dohodnutou cenu. Naše společnost má zaveden systém kvality ČSN EN ISO 9001:2016 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006, systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2016 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN ISO 45001:2018. Dále je naše společnost certifikovaná dle TPG 923 01-1,2:2008 v rozsahu G-S4, P3.

Každý zákazník je pro nás důležitý

Naše služby poskytujeme všem kategoriím investorů. Od majitelů RD, kteří potřebují připojit svou nemovitost k distribuční síti, až po největší stavební společnosti realizující státní zakázky. Velmi důležití zákazníci jsou i distribuční plynárenské společnosti, pro které zajišťujeme především investiční výstavbu a nepřetržitou havarijní službu.